Lehtituotteet

Painettu sana pitänyt pintansa

Sanoma- ja kaupunkilehdet ovat Suomessa pitäneet hyvin pintansa, vaikka internet ja muu sähköinen viestintä haastaakin niitä yhä vahvemmin. Painetuilla lehdillä on runsaasti vahvuuksia: niiden sisältö on valmiiksi jäsennelty lukijaa ajatellen, niitä on kätevä käyttää ja ne kulkevat helposti mukana. Lehdet ovat myös tehokkaita ilmoitusvälineitä, sillä niissä mainokset ovat osa lukijan arvostamaa sisältöä. 80 % Kalevan lukijoista suhtautuu myönteisesti sanomalehtimainontaan.

Sanomalehdillä on suuri merkitys oman alueensa puolestapuhujina, keskustelufoorumeina ja mielipidevaikuttajina.