Omistajat, hallitus ja toimiva johto

Kaleva Oy on osakeyhtiö, jossa päätösvalta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon kesken. Yhtiön osakkeista yli 90 prosenttia on yksityisten ihmisten omistuksessa. Osakkeet jakautuvat äänivaltaiseen K-sarjaan ja nk. etuoikeutettuun A-sarjaan.